Met dit inschrijfformulier kun je in een keer 10 personen inschrijven.
Als je de vierdaagse uitloopt, krijg je op het eind een medaille met daarom een nummer dat aangeeft hoeveel avondvierdaagses je al hebt gelopen. Je mag Avondvierdaagses van verschillende organisaties bij elkaar optellen.

Naam* Geboortejaar (jjjj)* Loopt mee voor de ..e keer*

* Verplicht


Contactgegevens

Straat en huisnr.
Postcode
Woonplaats
E-mailadres* (voor correspondentie over deze inschrijving)
Overige e-mailadressen (bij meerdere adressen, puntkomma-gescheiden)
telefoonnummersIk geef toestemming aan de organisatie van de Avondvierdaagse Sittard voor vastleggen van bovenstaande gegevens.

Uw gegevens worden alleen gebruikt om u in de toekomst op de hoogte te houden van activiteiten die door de organisatie van de Avondvierdaagse worden georganiseerd. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden, zelfs niet aan de organiserende partijen. Hoofdorganisator van de Avondvierdaagse Sittard is Buurtvereniging Hoogveld. De administratie valt onder haar verantwoordelijkheid. Lees hier de Privacy verklaring.

Ik geef toestemming aan de organisatie van de Avondvierdaagse Sittard voor het bewaren en gebruiken van foto's waarop ik sta afgebeeld.

Als u zich inschrijft via dit formulier dient u het deelnamegeld over te maken op
rekeningnummer NL24RABO0168459523 (BIC: RABONL2U)
tnv "Buurtvereniging Hoogveld inz Avondvierdaagse"
onder vermelding van de namen en postcode zoals u die hierboven heeft opgeven.

Het deelnamegeld bedraagt €5,50 per persoon. Als u lid/klant/leerling bent van een van onderstaande instanties voldoet komt u in aanmerking voor korting en hoeft u slechts €4,- te betalen (aub aanvinken indien van toepassing):
KWBNLoedoesParkschoolMIKScouting St. SalviusVV SittardBuurtvereniging Hoogveld

U krijgt een bevestiging per email op het adres dat u ter correspondentie hebt opgegeven. Niet ontvangen? Controleer dan even of de e-mail niet in de map ongewenst/junk/spam is binnengekomen.